Петте ваю

 „Когато бурните ветрове на живота задухат, отпусни се и се огъни под напора им. Като се огънеш, ти ще придобиеш сила по нови за теб начини. Като се отпуснеш, ще направиш място за новото и по-доброто.“

~Карън Салмансън

След поредицата от статии, посветена на трите бандхи, днес в Goyogaflow ще ви представя петте ваю. Готови? Да започваме

5vayusКакво са петте ваю?

Във Ведите има една притча за петте способности – ум/мисли, прана/дъх, говор, слух и зрение, които се скарали коя е най-важната. След дълъг спор прана напуснала тялото и то започнало да умира. В този момент станало ясно, че прана е най-ценната сред всички способности на организма. Можем да живеем без останалите, но в момента, в който спрем да дишаме, смъртта е неизбежна.

Казва се, че прана притежава над 30 качества и изражения, но ние можем да овладеем 5 от тях – това са именно петте ваю. С най-прости думи, тези пет качества могат да бъдат описани като движения нагоре, надолу, навън, навътре и в кръг.

Петте ваю са пет различни изражения на жизнената енергия в тялото прана. В йога прана се възприема като живителната сила. Това е движещият, вдъхващ живот елемент без който нито едно живо същество не може да оцелее. А в тялото прана намира изражение чрез дъха, тоест чрез елемента въздух. Или, както казва авторът Паначе Десай „Дъхът е мостът, който те води до ефирните измерения на съществуването ти. Когато животът ти предложи предизвикателство, спри, забави темпото и дишай.“

Съвсем неслучайно в йога се набляга толкова на дихателни техники, защото те са много ефективен начин да повлияем на по-фините енергии в тялото и да постигнем по-добро цялостно разбиране за неговите функции. А петте ваю са няколко различни ефирни елемента, чието овладяване води до много ползи на физическо и емоционално ниво. Наричани още петте вятъра, ваю имат специфични качества, свързани са с определени чакри и управляват действието на различни органи и системи в тялото.

Петте ваю са

  • Прана ваю
  • Апана ваю
  • Удана ваю
  • Самана ваю
  • Вяна ваю

Прана ваю. Вятърът на живота и вдъхновението

Животът започва с вдишване и завършва с издишване. Поемането на първата живителна глътка въздух поставя началото на множество процеси в тялото и задейства останалите четири ваю. Прана ваю е елементът на вдъхването и вдъхновението – онова, което ни кара да продължаваме напред. В тялото прана ваю намира своето място в зоната на сърцето и белите дробове. Нейното движение е насочено навътре и нагоре. За да усетим прана ваю, просто трябва да затворим очи, да вдишаме дълбоко и да наблюдаваме фината енергия, която се изкачва от стомаха нагоре през сърцето към върха на главата.

Апана ваю. Вятърът, който изчиства

Апана ваю е противоположната на прана ваю сила. Това е вятърът, който ни изичства от всичко ненужно (на физически и емоционален план). Апана се намира в зоната на тазовото дъно и се грижи организмът ни да не се задръства. Нейното движение е насочено навън и надолу. Това е енергията на изхвърлянето и елиминирането. На ниво органи и системи апана е свързана с бъбреците, дебелото черво и пикочо-половата система. За да усетим апана ваю, просто трябва да затворим очи и да издишаме. С издишването белите дробове се освобождават от въглеродния диоксид и правят място за свеж кислород. На по-фин енергиен план с издишването можем да почувстваме слизането на енергията надолу по Сушумна към ниските чакри.

Удана ваю. Вятърът на комуникацията

От името се досещате, че удана ваю се намира в зоната на гърлото (пета чакра). Това е вятърът на сетивата слух и зрение на възприятията ни. Това изражение на прана е свързано с начина, по който интерпретираме заобикалящия ни свят и добавяме своя принос в него. Удана е мисълта, мечтанието, тя е вярването, че умът изгражда реалността. Нейното движение е нагоре и навън (от центъра към периферията). Движението на удана ваю се подобрява значително чрез дихателни техники с Джаландара бандха. За да усетим удана ваю, просто трябва да затворим очи, да вдишаме и да почувстваме как с поемането на въздух тялото се разширява от центъра към крайниците и как енергията се задвижва в същата посока.

Самана ваю. Вятърът на трансформацията

Самана е свързана със свещения огън Агни – онзи, който изгаря нечистотите, който превръща твърдите елементи във фина енергия, който ни трансформира отвътре навън. Самана ваю се движи от периферията към центъра. На физическо ниво тя отговаря за храносмилателната система, както и за способността ни да усвояваме кислорода от въздуха, който вдишваме. Това е мястото на Удияна бандха. На по-фино ниво самана е обединяващият фактор между прана и апана, тъй като отделя токсините от хранителните вещества. Самана е вятърът, свързан с усвояването на информация, изграждането на позиция и вземането на решение. Точно поради тази причина в йога храносмилането (отделянето на важното от токсичното) е тясно свързано с ума и начина на мислене. За да усетим самана ваю, просто трябва да затворим очи и да дишаме дълбоко, фокусирайки се върху издигането на прибирането на коремната кухина.

Вяна ваю. Вятърът на обединението

Вяна е личниият ни мини ураган, който се вихри в и около тялото. Нейните кръгообразни движения обединяват всичко в безкрайните си спирали. Тя е балансът между останалите четири ваю. Вяна е тоталното осъзнаване за тялото като една цялостна единица, координаращият, свързващ елемент. Тя няма конкретно изражение във физическото тяло. Вяна е по-скоро свързана с мрежата от нади, които свързват нервите, вените, мускулите и ставите и доставят нужните вещества до всяко едно кътче на организма. Това изражение на прана се движи по периферията на тялото и ни опасва като защитна стена. Вяна е свързана със способността ни да се усещаме като едно неделимо цяло, като свързани с всичко останало, но и като отделни индивиди с лични граници. Тя намира изражение в безрезервното служене от сърцето.

Именно безрезервното служене е това, което ни учи на свобода, безпричинна радост и обич, която излиза отвъд рамката на семейството и приятелите ни. Нека служим най-вече на Живота и да следваме неговия нестихващ поток на разширението.

Намасте,

Мон  ॐ

На снимката: прекрасната Delamay Devi