Осъзнато Общуване

Мъртвото се вдига от пръстта

Този текст е вдъхновен от “Бягащата с вълци”, от ретроградния Меркурий и Марс в Скорпион. Нека е припомняне за Дивите Жени, че Шакти има силата да вдъхва Живот, там където той е отдавна е изчезнал. Нека е припомняне за всички нас, че звездите понякога се подреждат така, че да ни се даде втори шанс да видим къде сме се подхлъзнали и да минем по същия път сега със запаления фенер на Сърцето. Нищо никога не е излишно, нищо никога не е в повече, нищо никога не е недостатъчно.

dead-can-dance

Мъртвото се вдига от пръстта.

Костите танцуват.

Времето върви назад.

Думите летят обратно в телата ни, в умовете ни, в сърцата ни.

Ти се страхуваш, защото си забравила

За светлината си.

Нощта е тъмна, но в нея светиш ти.

Озари събиращия се пред погледа ти скелет.

Огледай го, виж дали всяка костичка е на мястото си.

Запали огъня в сърцето си и

Изпей онази песен, която ще вдъхне

Нов живот на онова, което отдавна си смятала за мъртво.

Или ще запрати уж ненужното в дълбините на земята,

Където то ще се превърне в почвата за новите ти семена.

Без значение от крайния резултат,

Утре ти пак ще излезеш сред Дивата пустош

И твоето Диво сърце ще се слее с пейзажа,

Краката ти ще усещат сухата пръст,

Вятърът ще свири в косите ти,

А душата – притихнала ще Знае онова, което винаги е Знаела.

Мъртвото пак ще се вдигне от пръстта.

Костите пак ще танцуват.

Но този път с тях ще танцуваш и ти,

Защото си се преродила

За Живот без страх,

За Живот в Светлина,

За Живот в Сърцето.

Да Бъде! Да Бъдеш! Да Бъдем!