Семейни Констелации

constellations
Семейните констелации са терапевтичен метод за разрешаване на теми от различно естество. Чрез констелациите можем да разглеждаме проблеми като повтарящи се неуспехи в личния и професионалния живот, теми, свързани със здравето, както и конфликтни отношения в семейството или работната среда.

Всеки от нас се ражда в определена семейна система. Първоначалният импулс на детето е, че то задължително трябва да принадлежи, в противен случай животът му е застрашен. От любов към системата си и от нуждата да принадлежим всички ние се поставяме в ситуации, извършваме дейности или се свързваме с хора, които ни създават вътрешен конфликт под една или друга форма. Избираш ли партньори с едни и същи темпераменти? Изпитваш ли затруднения да се реализираш профисионално? Страдаш ли от болести или хронични болки? Имаш ли трудности в общуването с родителите си, партньора си или децата си? Семейните констелации могат да ти дадат яснота по тези въпроси и да те свържат с една дълбока вътрешна благодарност.

Аз избирам да работя с метода на френската школа Самадева, който е базиран на ритуалите на дервишите хаким. От септември 2016 официално съм сертифициран констелатор към школата. За въпроси и записвания, можеш да ми позвъниш на 0884 176 579.