Фитбол латес – тялото ти крие оста на вселената

Намасте мили йогички,

честит понеделник!

Миналата седмица започнахме да говорим за пилатес и за ползите от него. Днес ще доразвием темата, като открехнем вратата към фитбол латес (или пилатес с топка).

фитбол латес

Гръбнакът – ос на вселената

Всички знаем, че гръбначният стълб е оста на нашия организъм и неговото състояние отразява състоянието на човека. Научно разработената и методическа обоснована система Фитбол латес предлага комплекс от упражнения, които възстановяват тонуса на гръбнака и на цялата скелетна структура.

Тук обаче е и моментът да споменем, че цялата пракитка влияе не само на тялото, но и на енергийното състояние на човека. Структурата на тялото във всички видове йога се смята за свещена, свързваща материалния свят, символизиран от земята, с духовния свят, символизиран от небето.

 

Човек при изправена стойка прави връзката между тези две полярности, които поддържат творението, и бидейки микрокосмос, неговата глава е седалище на силата ДУХ, докато зоната на кръстната кост (сакрума) е мястото, където стои силата МАТЕРИЯ.
Гръбначният стълб, свързващ таза, гръдния кош, шията и главата е особено съществена структура и

именно по неговото протежение в невидимото тяло (главния енергиен канал – СУШУМНА), се намират чакрите, през които трябва да премине заспалото съзнание Кундалини, за да разцъфне в последния център, който е най-близо до Небето.

Когато чакрите са пробудени и активни, човек осъзнава висшите сфери на съществуване и придобива силата, както да навлиза в тези области, така и да подпомага и вдъхва живот на по-нисшите измерения. Чакрите са фините центрове в праничното тяло, които се свързват с определената честота на трептене на съответното енергийно измерение. Всяка чакра е ключ, който привежда в действие определена степен на съзнанието.

Движението на прана се управлява от чакрите, а тяхното пробуждане зависи от съзнателното движение на физическото ни тяло.

Фитбол латес?

Методът Фитбол латес (фитбол + пилатес) е система, която интегрира упражнения за разтягане, стягане и силa. Тя укрепва и тонизира мускулите,подобрява стойката, дава гъвкавост и равновесие, слива в едно ума и тялото.

Принципите, които се прилагат в една практика Фитбол латес,  са идентични на принципите, върху които се набляга и в метода Пилатес.

методът фитбол латес

Баланс – физическият баланс води до психическо равновесие

Центриране – поддържащата структура на гръбначния стълб са коремните мускули. Когато централната част на тялото ни е силна, гръбнакът ни заема правилната си поза

Контрол – контролът над движенията и обмислянето на всяко едно от тях, ни помага да осмислим тялото си по друг начин, което води до много повече увереност в неговите възможности

Фокус – чрез концентрация определяме точното движение на една или друга мускулна група, докато в същото време изолираме други части на тялото, и упражняваме контрол чрез дъха

Плавност – движенията в пилатес са плавни и гладки. Идеята за това дава възможност да се вслушаме в тялото си, да усещаме по-ясно как то се движи и да долавим диапазона на движенията

Дишане(най-важният принцип) – целта на дишането е въздухът да влиза и илиза от белите дробове, като по този начин ни снабдява с кислород и зарежда с прана. Овладеем ли техниката на дишане, с нужната честота и дълбочина, можем да влияем върху емоционалното си състояние. Именно заради това правилното дишане се отразява изключително благотворно на ума.

Прана означава енергия. Тя може да бъде физическа, интелектуална, сексуална, духовна и космическа енергия. Когато дишането е осъзнато, спокойно и дълбоко, движенията се синхронизират с дъха. Тази вътрешна осъзнатост ни позволява да постигнем Самадхи (свръхзнание) тук на Земята, ползвайки тялото си мъдро и с любов.

Още се чудите каква е разликата между пилатес и фитбол латес?

Топката, която става най-добрия ви приятел и най-лошия ви враг, която ви тормози да стягате мускилите и после ви помага да се отпуснете по невероятен начин. Разликата е там, че имате едно помощно средство, с което можете да постигнете физически резултати много по-бързо и, което често стават повод за смях по време на практика. Не на последно място, разликата е нашето лично осъзнаване, че се намираме в свят на дуалности и нашата основна задача е да ги срещаме и помиряваме както в, така и отвъд нашите тяло и ум.