Лечение, Медитация, Осъзнато Общуване

МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ ЕДНАКВО

Ааа, вечната тема за отношенията между половете. Тема, която избягвам умишлено, защото

  • мъжете са от Марс, жените от Венера
  • Шива е всепроникващото съзнание, Шакти е танцуващата форма
  • Мъжете са отдаващи, жените са приемащи

и всякакви други клишета, които (приемам за верни верни, но) ме влудяват.

Честно ви казвам, побъркват ме всички разговори, в които съм участвала под една или друга форма, нищещи вечната дуалност мъж-жена. Разбира се, те обикновено са инициирани и проведени изцяло от женски групи, в които една или повече дами имат сериозни любовни драми.

Омръзнали са ми и странните опити на господата да сложат мен и други жени под общия знаменател на мрънкащи, свръх-емоционални кокошчици, които не могат да се държат адекватно и ТРЯБВА да бъдат контролирани и вкарани в правия път! А маха, бе момичета!

Твърде дълго, дами и господа, лично аз живях в тази безумна парадигма на привличащите се противоположности. Нещо винаги ми е липсвало в тази схема на Той и Тя. Защото един Той и една Тя не правят едно Ние, колкото и да натискаме, бутаме, дърпаме, влачим…

Какво липсва в уравнението 1+1? Ето какво – 2 не е стабилна структура. Когато играем с един край, всичко е двуизмерно и плоско. Когато играем с два края, веднага изниква дуалността и започва да ни лашка във вечното си махало (уморително е, вярвайте ми). Когато играем с три края обаче, вече имаме стабилна структура, имаме нещо, което може да се крепи само. Имаме баланс.

manwoman

Имаме два физически крака, но има една трета страна, която крепи уравнението – торсът.

Имаме две ръце, но имаме едно сърце по средата, което ги обединява.

Имаме две очи и едно трето нефизическо (разположени точно като триъгълник), които активирани заедно ни дават възможност да видим нещата във ВСЯКА перспектива, не само в 3D.

Тялото, като съвършена структура, създадена от интелигентна Вселена, обича триединството, защото в него намира стабилен център – интегритет. Интегрирането на ляво и дясно, горе и долу, тъмно и светло не става през сблъсъка им, а се случва през третата страна на триъгълника.

Какво ще рече всичко това? Ще рече, че и мъжете, и жените сме ЕДНАКВО драматични. И мъжете, жените сме ЕДНАКВО устойчиви. И мъжете, и жените ни е страх ЕДНАКВО. И мъжете, и жените ЕДНАКВО имаме потенциала да се разгърнем и да бъдем проявления на божественото. И мъжете, и жените ЕДНАКВО имаме силата да обичаме и прощаваме, да създаваме и разрушаваме, да даваме и получаваме.

И мъжете, и жените ЕДНАКВО имаме нужда едни от други и имаме нужда заедно да открием третата страна на триъгълника, която ни позволява да се фокусираме върху това, което ни събира, вместо върху онова, което ни разделя.

И не, третата страна не е общото ви дете – казвам го като майка. Третата страна е общия ви (общия ни!) стремеж към нещо по-голямо. Общото ни желание да вървим към една обединяваща точка, в която всеки е себе си напълно, всеки може да плаче и да е малък и тъжен и в същото време, всеки може да разгръща потенциала си, да развива талантите си, да расте.

Третата страна е копнежът ни към интегриране. Интегрирането винаги се случва на по-високо ниво от това, на което сме се срещнали.

Любимото ми определени за интегритет е вътрешно чувство за пълнота. Сега разбираш ли защо е важен триъгълникът? Защо между две точки може да се начертае само линия. Третата създава условия за форма, която после може да се запълни. С любов, благодарност, радост, споделеност и някой-друг скандал за цвят.

За това, момичета и момчета, жени и мъже, бъдете ЕДНАКВО устремени към третата точка на сливане между вас и божественото. Поставете си за цел отношенията ви с другия пол (не само с партньора ви) да са мотивирани от общото ни желание за издигане и израстване. Не се блъскайте по правата линия на дуалността, не хабете силите си да бъдете противополжни. Когато двама души са поставени точно един срещу друг това винаги създава предпоставка за конфликт. Когато същите тези двама души погледнат малко нагоре към грешките, успехите, страданията и радостите на другия, това носи разбиране и облекчение. Когато погледнат още по-нагоре към златната трета точка, която ги е срещнала и ги обединява, това е балансът.

И мъжете, и жените ЕДНАКВО искаме баланс. Гледайте нагоре към върха на триъгълника и виждайте човека срещу вас, облян в светлината, по силата на която сте се срещнали.