Лечение, Медитация, Осъзнато Общуване

УЧА СЕ

still-learning1

Уча се да се смирявам –

Да не забравям никога, че не съм по-голяма от Живота.

Уча се да си почивам, когато ми се дава възможност –

Да не искам от себе си повече, отколкото мога да дам.

Уча се да имам план, но да съм готова за промени –

Този, който движи планетите,

звездите и

атомите в тялото ми

знае по-добре каква е следващата стъпка.

Уча се да признавам привързаностите си –

Да не си мисля, че мога да махна с ръка и всичко да забравя.

Уча се да обичам другите –

И през любовта си към тях да откривам какво все още не обичам в себе си.

Уча се да нося отговорностите си

Не като товар и бреме, а с благодарност за повереното ми –

Добруването на детето ми, радостта в семейството ми, личното ми благоденствие…

Уча се да оставам ученик най-вече, когато съм в ролята на учител –

Да споделям от място на искреност и любопитство.

Уча се да съм благодарна

За всяка усмивка, за всяка възможност, за всяко присъствие в живота ми.

Уча се да греша –

Да се изправям сама и да продължавам напред в добра компания.

Уча се да не съдя себе си –

Да си спомням, че осъждането е начин да контролирам,

А контролът е просто отражение на страха.

Уча се да се страхувам

И въпреки страховете си да вземам решения, да споделям себе си, да действам.

Уча се да мълча,

Когато никой не ме е попитал за мнение,

А понякога и когато са ме питали.

Уча се да отварям сърцето си

И да вярвам, че в него има място за всичко –

За болката, за страданието, за гнева,

Тъй както за радостта, за лекотата, за любовта.

Уча се, че когато се чувствам наранена,

Насоченият към другия пръст не ми носи облекчение,

А задълбочава раната ми.

Уча се, че понякога хората вършат дела,

Които не са добри за мен.

Дори и да обичаш някого, понякога е нужно да си тръгнеш.

Уча се, че любовта между хората не е съвършена –

Не е безусловна и всепрощаваща.

И все пак, дори в най-счупеното сърце

Човек може да намери урок за себе си.

Уча се да бъда Жена –

Да бъда всички стихии,

Да бъда противоречие,

Да бъда Човек.

Уча се да обичам мъжа си

И да виждам в него божественото,

Особено когато той не го вижда в себе си.

Уча се да бъда достатъчно

Майка,

Съпруга,

Дъщеря,

Приятелка,

Така че накрая на деня да мога да кажа

„Днес бях себе си.“

Уча се да бъда Всичко и Нищо.

Уча се да бъда.

Уча се.