Осъзнато Общуване

Какво е санкалпа?

Чувал си тази дума – санкалпа. Вероятно дори си създавал своя лична – да си по-здрав, щастлив, хармоничен… Повтарял си я на ум и си чувствал влиянието й върху тялото ти. Санкалпа е прекрасен начин да репрограмираме ума си от липсата на „искам“ към пълнотата на „съм“. Но тя може да е нещо много по-голяма – тя може да е нежното събуждане, от което се нуждаем, когато забравим за какво сме дошли тук.

sankalpa

Дхарма и санкалпа

В източните религии се вярва, че душата избира да се инкарнира в тяло, защото има определена Мисия – да експериментира, да научи и да преживее. За всеки от нас тази Мисия е индивидуална и специфична. Начинът, по който я преживяваме също е уникален. Например, ако мисията ни е да се научим да отстояваме себе си и да преживяваме свободата, ще ни се дават много възможности да сме в позицията на репресирания, ограничен от външни обстоятелства човек. И когато изпитаме всички вариации на усещането „не съм свободен и нямам воля да се отстоявам пред другите“ знаем какъв точно е вкусът на свободата и как точно да заставаме зад думите и действията си без агресия.

Силата на санкалпа

В този процес на преживяване и трупане на опитности ние присъстваме като

Пара атман – съвършеният Аз, душата, която е в постоянно общуване с Вселената и е чиста и завършена

Джива атман – душата, която е тук, за да греши, да експериментира и да научава

Санкалпа идва от пара атман и служи на джива атман. В този смисъл това не е просто намерение да бъдем по-„нещо си“ или да имаме. Това е припомняне – за нашата съвършена несъвършеност, за нашата спосбност да се връщаме към същността си, дори когато малко сме кривнали от пътя.

Защото всички го правим, всички „грешим“, всички изяждаме шоколада, от който после тялото ни страда, влизаме във връзка с човека, който ни кара да се чувстваме по-ниски от тревата, вкарваме се в ситуации, които намираме за безизходни. В тези момент санкалпа служи като нежно връщане обратно по пътя на дхарма. Тя е този израз, с който вътрешно утвърждаваме

„Да, не взех най-доброто решение, но няма да се осъждам за това и ще продължа да се движа в посоката на моето най-висше благо.“

И следващият път, когато имаме възможност отново да направим същата „грешка“ санкалпа ще има себе-утвърждаваща функция. Защото волята да сме добри към себе си е мускул, който развиваме ежедневно.

Как да намерим личната си санкалпа

За да открием санкалпата си е необходимо да се свържем с мястото в нас, което вече е цялостно. На пръв поглед това може да изглежда непосилно. В действителност, единственото, което трябва да направим е да се отпуснем. Йога нидра е прекрасна практика за целта. Когато физическото тяло е релаксирано и мозъкът смени честотата си, имаме достъп до едни по-дълбоки истини за самите себе си. От това място на отпуснатост и предаване на контрола можем да получим отговор на въпроса

Защо съм тук?

Този отговор може да дойде през едно или повече сетива или може да се появи като директно знание. Без значение – ние го приемаме във формата, в която идва при нас.

Следва формулировката на това, което сме видели, чули, усетили. В санкалпа няма негативи и „искам“, тя винаги е в сегашно време.

Любовта е мое изконно право. Аз съм достойна за собствената си любов и за любовта на другите.

Вместо

Искам да намеря партньор, който няма да ме съди и ще ме обича такава, каквато съм.

Защо думите са важни?

Искам е дума, която директно ни свързва със състоянието на липса. Когато искам нещо, това утвърждава вярването ми, че в момента го нямам. Да искам е да усещам, че има нещо извън мен, което не е мое. А същността на пара атман е цялост. В това състояние няма искане, защото всичко вече Е. Така санкалпа напомня на ежедневното ни малко Аз, че в него живее една душа, която е във вечно общуване с Абсолюта. Тя няма нужди и желания, защото всичко вече е част от нея. За нея всичко се случва Сега, така че утре не съществува като концепция. За нея няма отрицание, защото в себе си тя съдържа всичко, а „Не“ предполага „Да“, т.е. дуалност.

Как да интегираме санкалпа в живота си?

Всички тези концепции звучат толкова по-големи от нас с нашите нужди да ядем, спим, работи, за да получаваме пари… Обаче без тази по-голяма цел, всичко останало става някак механично, роботизирано. А ние сме тук, за да живеем пълнокръвно. Лично за мен санкалпа е да видиш силата на вибрацията в действие. Съставена от точните думи, тя има способността да активира енергията ни по един особен начин, да събира ума, тялото и сърцето в общ, единен път. Когато се движа от това място на знаене и спомняне, това не променя нищо за хората около мен. Аз пак съм си аз – мия чиниите, прибирам прането, пиша, чета, ядосвам се…

Но променя всичко за мен, защото ми показва, че „аз“ и „Аз“ сме хармонични и дори „аз“ малко да кривне от пътя, „Аз“ търпеливо ще ме изчака да се върна към онова, за което съм дошла и което така или иначе ще преживея. Но как? Като на сън или с широко отворени очи? Избираме всеки ден.

Живей в прекрасното Сега!

Намасте,

СиМОНа ॐ