Десетте тела и пътят на душата

Духовните традиции обичат да броят – 7 чакри, 3 бандхи, 11 лунни центъра (и до тях ще стигнем). Започвам да си мисля, че Goyogaflow се превръща в картотека за всички свещени числа, използвани някога в историята. И въпреки всичко, не мога да не споделя с вас и десетте тела. Просто е много важно (поне за мен), защото тази информация осмисли последната ми екзситенциална криза. Сега остана и техниките да приложа…. но и до там ще стигнем. Първо – теорията.

Десетте тела

 

Концепцията за десетте тела идва от кундалини йога и описва пътя на душата през живота в тяло. Защото, както знаем, ние сме дух, дошъл тук, за да преживее нещата в 3D и колкото по-често се подсещаме за това, толкова по-леко е съществуването ни. В крайна сметка, както и да изживеем дните си на земята, всички се връщаме в Източника и рано или късно ни се приисква отново да дойдем тук. Причините за това са много и няма да ги обсъждаме днес. Добре е само да не забравяме, че това тук сме си го избрали ние.

gyf21.10

 

Та така, пътят на Душата – с инкарнацията си тя поема на едно пътуване през различните аспекти на човешката психика, които в кундалини йога се наричат десетте тела.

При зачеването Душата се появява от Безкрая и става осъзната – обградена от мисли. Те се разделят на Негативно съзнание и Позитивно съзнание, които заедно оформят Неутрално съзнание. Душата и ума намират изражение и манифестират същността си във Физическото тяло. Прогресията на душата, нейното израстване изисква наличието на ум и тяло. Линията на арката води душата по пътя й. Аурата е потокът от електромагнетична енергия, която е в и около физическото тяло. Тя е пряко свързана с дейността на седемте чакри. В нейното пространство се „сторнират“ всичките ни минали преживявани. Праничното тяло захранва духовния растеж, като ни свързва с жизнената енергия. Финото тяло е следващото средство за душата, чрез което тя напуска физическото тяло и се отправя към Източника при смъртта. Докато сме живи то ни помага да се свържем с фините енергийни потоци, които ни заобикалят. Излъчващото тяло е нашата духовна светлина, невинността ни. Към него се стреми Душата и него открива във всички други тела при пътуването си. Въплъщението или Обединението се случва, когато Душата и Излъчващото Тяло се слеят и в сливането си преоткрият всичко, което е било по нов начин. Това е като алхимичен процес, при който цялото става по-голямо и могъщо от всичките си части, взети заедно.

Тялото на душата – Всичко е едно

тяло на душатаДушата е пътешественикът и пътуването. В Тялото на душата ние слушаме Безкрая. Благодарение на него пренасяме знанието на Източника в рамките на материалния свят. Душата е божественият аспект на Аз-а (нашият Висш Аз), който следва стъпките на еволюционния път – от обединението при зачеване, през разделянето при раждане, до обединението в Едното. Когато сме свързани с душата си, ние осъзнаваме, че тя е тук, за да преживее това пътуване и й помагаме да извърви пътя си – така ставаме съ-Създатели.

Негативното Съзнание – Копнежът да приндалежиш

негативно съзнание

Отделянето на частта от Цялото веднага създава дуалност и усещане за изоставяне. Негативното съзнание е втората стъпка в пътуването на душата. Тук научаваме кои сме, като определяме кои не сме. Негативното съзнание разкрива всяко „НЕ“ по пътя ни и по този начин ни показва всяка спънка, която можем да срещнем до „ДА“. Когато сме свързани с него, развиваме проницателността да знаем кое е правилно за нас и кое не. Така можем да следваме душата с лекота и сигурност, че се движим в правилната посока.

Позитивното съзнание – Моята воля, Воля, Неговата Воля

позитивно съзнание

В третия етап от пътуването вече сме определили кои не сме и откриваме кои можем да бъдем. Позитивното съзнание вижда положителната страна на всяка ситуация. То е нашият ентусиазъм. Важно е да го поддържаме активно, защото в противен случай то става гориво за Негативното съзнание. Щом се научим да присъстваме в Позтивното съзнание можем да посрещаме предизвикателствата на живота с усмивка. От тази позиция всичко е постижимо. Важно е обаче в ентусиазма си да не забравяме чия воля налагаме в действителност и върху кого.

Неутралното съзнание – Отвъд дуалността

неутрално съзнание

След като сме усетили и оценили екстремните позиции на позитивно и негативно, се опитваме да открием баланса между двете. По този начин започваме да се отделяме от света на противоречието. Неутралното съзнание е състояние на непривързаност – на този етап целта ни е не да намерим средния вариант между две крайни точки, а да открием начин да интегрираме полярностите. Неутралното съзнание приема информацията, която идва от всички други тела, усвоява я и я преработва като напътствия. Когато не знаме какво да кажем или направим, е нужно просто да преброим до 10, за да дадем на Неутралното съзнание 9 секунди, в които да храносмели данните, с които разполага и да ни предостави готов отговор. Неутралното съзнание измерва ценността на нещо не по цената му, а по истината, която се съдържа в него.

Физическото тяло – Учителят по баланс

физическо тяло

Пет е числото на учителя, а този учител се учи директно от живота. Физическото тяло е петият етап от пътуването на душата. То е пространството, което позволява на всички други тела да общуват по между си през житейската опитност, която натрупваме в него. Тук се установява баланса между горе и долу. Можем да изберем да останем в света на материалното до края на живота, но рано или късно всичко това омръзва и потегляме по еволюционния път на душата към нейното пробуждане. Физическото тяло ни предоставя материалната база и правото на избор във всеки момент да тръгнем по пътя на духовното.

Линия на арката – Силата да манифестираш чрез молитва

линия на арката

Шестият етап от пътуването на душата осветява пътя й към дома. Линията на арката не принадлежи на света, през който сме се движили до сега. Тя е основата на Излъчващото тяло и се манифестира в материалния свят през силата на молитвата. През вековете линията на арката е била изобразявана като ореол, който блести на 6 до 9 мм над главата от ухо до ухо. Жените имат още една линия, която свързва двете зърна на гърдите. Независимо от пола обаче важно е да знаем, че линията в действителност преминава през цялото тяло. Тя не подлежи на природните закони, ръководи се от по-висшите измерения и ни дава силата да прожектираме желаната реалност. Нейното сияние предпазва позитивните ни мисли и намаля отрицателните ни проекции, независимо дали произхода им е външен или са останали в нас като стари отпечатъци.

Аура – Вдигаме вибрацията

аура

Седмият етап от пътуването на душата преминава през ауричното поле – арената, където миналото и бъдещето се разиграват. Аурата се създава от потока на прана, който преминава през надите или меридиантие на тялото и контакта й с чакрите. Тя представлява сферично електор-магнитно поле, което може да се разшири до 2,75 м радиус отвъд физическото тяло. Аурата съдържа всичките ни спомени, които служат като кармични връзки, обвързващи ни с действителността. Но тя също предлага и защитено пространство, в което ние привличаме всичко необходимо, за да израстваме и да развиваме съзнанието си отвъд материалното.

Пранично тяло – Възкресяване

пранично тяло

Осмата стъпка от пътуването на душата е свързана с осъзнаването на прана. Това тяло ни свързва с Жизнената Енергия на Безкрая и я разпределя по материалните аспекти на съществуването ни. Неговото гориво е дъхът – първото и последно нещо, което правим през живота си е да вдишаме. Чрез дишането ние снабдяваме тялото си с прана. Прана е неизчерпаем ресурс, но нашата способност да я усвояваме е свързана само с живота ни в това тяло. Когато практикуваме ние удължаваме дъха и така можем да поемаме повече жизнена енергия. Ставайки господари на прана в тялото, ние ставаме господари на живота си – така развиваме способността си да отиваме отвъд дъха.

Фино тяло – Господарят на Мистерията

фино тяло

Деветият етап от пътуването на душата е свързан с Финото тяло, благодарение на което душата ще напусне материята в момента на смъртта. Всички заплитания на физическия свят ние познаваме през това тяло. Акашовите записи също могат да бъдат достигнати през него – подсъзнанието ни се оформя тук. До този момент пътуването на душата е било сякаш среща с отделни дървета. На това ниво за първи път можем да видим цялата гора. Осъзнавайки взаимовръзката между различните елементи на съществуването си, ние ставаме господари на онова, което доскоро ни е изглеждало като неразгадаема мистерия.

Излъчващо тяло – Всичко или Нищо

излъчващо тяло

Десет е числото на Източника – точката, от която всичко извира и в която всичко се връща. На този етап душата се свързва със Светлината, към която винаги е била привличана. Срещата с Излъчващото тяло е равносилна на завръщане. Йоги Баджан нарича това тяло 1+ – душата единица се слива с безкрайното сияние 0. Там, където има светлина, не може да съществува мрак. Когато сме едно с Излъчващото тяло, непроницаемото ни сияние отразява всичко негативно и ни предпазва от него. Това тяло има радиус от 2,75 м. Светлината му озарява съществуването ни и създава хармония навсякъде около нас.

Обединени – Равновесие

въплъщение

Стигнахме до точката на пълнота. От тук нататък се простира само Безкрая. В процеса на Обединение интегрираме съзнанията на всички десет тела. От тази позиция сме способни да разберем и навигираме техните взаимовръзки. Ставаме духовни учители за самите себе си. Виждаме всички избори във всяка една ситуация и всеки път избираме Бог, защото осъзнаваме, че той е опцията ВИНАГИ. Достигнали сме равновесие в Себе си и с всяко вдишване и издишване съзнателно избираме да останем в него, защото разбираме, че всичко и всички сме ЕДНО.

Как да използвате знанието за десетте тела и как да ги балансирате, ще разберете следващата седмица. До тогава,

 

Живей в прекрасното Сега!

Намасте,

Мон ॐ